تبلیغات
پرواز تا اوج تا بی نهایت - اجابت دعاى مورچه


امام كاظم علیه السلام فرمودند:

در عصر سلیمان بن داود قحطى سختى شد

مردم از وضع بد خود به سلیمان شكایت كردند، و از او تقاضا كردند براى آنان از درگاه الهى باران

بخواهد

سلیمان گفت

فردا چون نماز صبح بجاى آورم ، بیرون مى روم و دعا مى كنم

فردا صبح سلیمان پس از اداء نماز از شهر بیرون رفت ، و مردم نیز او را براى دعا همراهى كردند

سلیمان در میان راه مورچه اى را دید كه دستها را بسوى آسمان بلند كرده و پاها را بر زمین قرار

داده و مى گوید

بارخدایا ما مخلوقى ضعیف از مخلوقات تو هستیم ، و از روزى و رزق تو بى نیاز نیستیم

اى خداوند بزرگ ما را بواسطه گناهان بنى آدم هلاك مفرما

چون حضرت سلیمان این دعا را بشنید، فرمان داد مردم به شهر بر گردند

زیرا بوسیله دعاى مورچه اى باران رحمت حق بر شما نازل خواهد شد

پس برگشتند و در آن سال بقدرى باران آمد كه مانند آن را هرگز ندیده بودند
دنبالک ها: سایت جامع سربازان اسلام،

تاریخ : شنبه 13 اردیبهشت 1393 | 06:54 ب.ظ | نویسنده : گمنام زهرا