تبلیغات
پرواز تا اوج تا بی نهایت - کلام نور سری 6

بینهایت از

1- دوستی یکرنگ و صمیمی شما

2- خوی بزرگوارانه شما

3- نیکی و فضیلت شما

4- پارسایی و زهدشما

5- خرد و دانایی شما

6- حکمت و فرزانگی شما

7- دانش دینی و علمی شما

سپاسگزارم


1-  حضرت علی در حدیث شریف آمده است: برادر تو کسی است که در هنگام سختی رهایت نکند و در وقت لغزش دستت را بگیرد و چون از او می پرسی فریبت ندهد

2- حضرت علی در حدیث شریف می فرماید: فقط با کسی همنشینی کنید که شما را از پنج چیز به سوی پنج چیز فرامی خواند: از شک به یقین، از تکبر به فروتنی، از دشمنی به محبت، از ریا به اخلاص، و از گرایش به دنیا و امور آن به زهد و پارسایی(19) .

3-  حضرت علی در حدیث شریف می فرماید: با اهل فضایل معاشرت کن تا شریف و بزرگوار گردی.(14)

4- امام صادق(ع) می فرماید: بپرهیز از دوستی با کسی که به انگیزه طمع یا ترس یا شکست یا خوردن و یا آشامیدن خواهان توست. دوستی با پرهیزکاران را بجوی هرچند در تاریکیهای زمین باشد و عمرت را در طلب آنان فنا کن، زیرا خداوند بعد از پیامبران وجودی برتر و بهتر از آنان بر روی زمین نیافریده است و خداوند نعمتی مانند نعمت همنشینی با آنان را به بنده ای عطا نکرده است.

5- حضرت علی در حدیث شریف می فرماید: آبادانی دل ها در معاشرت با خردمندان است.(9) و باز می فرماید: آن که با خردمندان همنشینی کند متانت و وقار یابد. در حدیثی دیگر آمده است: معاشرت با خردمندان بر شرف و بزرگی می افزاید.

6- پیامبرخدا(ص) می فرماید: از دانشمندان پرسش کنید، با حکیمان و فرزانگان همسخن شوید و با بینوایان همنشینی کنید.

7- امام علی(ع) می فرماید: بهترین همنشینان و دوستان تو دانشمندان و بردباران هستند. و باز می فرماید: در شگفتم از کسی که خواهان یاران و دوستان بسیار است اما با دانشمندان مصاحبت نمی کند.
طبقه بندی: کلام نور،
برچسب ها: حدیث، سخن ائمه، کلام نور،

تاریخ : جمعه 5 اردیبهشت 1393 | 10:06 ق.ظ | نویسنده : گمنام زهرا