تبلیغات
پرواز تا اوج تا بی نهایت - رهایم کن!

رهایم کن !سنگینم نکن!بند زمینم نکن!
من برای پرواز آمده ام ،نه برای سقوط.
درهای باز شده آسمان رامگرنمی بینی،که عمق دره را نشانم می دهی؟ من می خواهم پرواز کنم چشمان پاکم را به من برگردان.
این چشم ها را به من نداده اند که هرچه تو خواستی ببینم.این ها برای دیدن مسیر پرواز است که تو آن ها راربودی وراه سقوط رانشان دادی.
تو می خواهی من روی زمین بمانم ،
امادوست،منتظراست من به آسمان پربکشم.
تو می خواهی من تاریک باشم .او می خواهدآینه شوم،
آینه ای که فقط اورانشان دهد.
رهایم کن !
که دیگرجز به او که حاکم آسمان ها وزمین است،راضی نخواهم شد.من به اصل خویش بازگشته ام.
رهایم کن ای نفس!


                                                                


تاریخ : پنجشنبه 30 مرداد 1393 | 12:00 ق.ظ | نویسنده : گمنام زهرا